Welkom op de website van het PICKA onderzoek!

PICKA is een onderzoeksproject van het Unversitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de Rijksuniversiteit Groningen naar het verstaan van stemkenmerken van sprekers en spraak in normaalhorende kinderen en kinderen met een cochleair implantaat (CI). Meer informatie over het onderzoek en het onderzoeksteam kunt u vinden onder Het project.

Het PICKA onderzoek bestaat uit twee onderzoeksdelen. Het eerste deel van het onderzoek bestaat uit vier luisterexperimenten/games (Bij u thuis). Het tweede deel van het onderzoek bestaat uit twee eye-tracking experimenten (Harmoniegebouw Rijksuniversiteit Groningen). Voor kinderen met een CI is het ook mogelijk om alleen aan het eerste of het tweede onderzoeksdeel deel te nemen. Voor meer informatie over deelname aan het onderzoek kunt u naar Informatie over deelname gaan.

Op dit moment zijn we op zoek naar:

Kinderen met een cochleair implantaat (CI) die:

  • Tussen de 4 en 16 jaar oud zijn.
  • Nederlands spreken als moedertaal (niet tweetalig, bv. Fries-Nederlands).
  • Langer dan één jaar een cochleair implantaat hebben.
  • Normaal gezichtsvermogen hebben (eventueel gecorrigeerd door bril of lenzen).
  • Over het algemeen gezond zijn (geen multidisciplinaire stoornis)

Voor het tweede deel van het onderzoek (eye-tracking experimenten) zijn we ook alvast op zoek naar normaalhorende kinderen die:

  • Tussen de 4 en 12 jaar oud zijn.
  • Nederlands spreken als moedertaal (niet tweetalig, bv. Fries-Nederlands).
  • Geen gehoorproblemen hebben.
  • Geen taal-, ontwikkelings- of spraakstoornis hebben, zoals dyslexie of autisme.
  • Normaal gezichtsvermogen hebben (eventueel gecorrigeerd door bril of lenzen).

Als uw kind het leuk vindt om mee te doen aan het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met de hoofdonderzoeker via l.nagels@umcg.nl.

CC-BY-NC

The illustrations on this website were designed by Jop Luberti (http://www.jopluberti.com/). All content on this website is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license.

Creative Commons License
Except where otherwise noted, the content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.